Agilitat i fiabilitat.
Un servei ràpid i eficaç.

Presents a tot Catalunya, Andorra i sud de França.

Gràcies a una eficaç xarxa comercial de magatzems, centres productius i col·laboradors, podem servir a tot Catalunya, Andorra i sud de França amb l’agilitat i fiabilitat que el mercat ens demana.